Retourbeleid

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Ruilen en retourneren

Bij Bodacious Bookings heb je 14 dagen zichttermijn (en kun je altijd ruilen of je geld terug krijgen). Deze 14 dagen gaan in op het moment dat je de bestelling hebt ontvangen. Via het modelformulier voor herroeping, kan je aangeven dat je van de koop afziet, maar je bent hiertoe niet verplicht. Na melding heb je nog 14 dagen om het artikel terug te sturen. Indien het artikel gebruikt of beschadigd is, dan kunnen we kosten in rekening brengen voor de waardevermindering. Een begrijpelijke uitzondering moeten we maken voor gewassen en/of gedragen textiel (je mag de kleding natuurlijk wel passen), artikelen die speciaal voor jou zijn geproduceerd of aangepast en goederen om hygiënische redenen tenzij de verzegeling nog intact is.
Het pakket dient (indien mogelijk) in de originele verpakking naar ons retour gezonden te worden. Als je in de buurt woont komen we het pakket bij je ophalen. Je kunt er ook voor kiezen het pakket naar ons toe te sturen via PostNL. Bewaar het bonnetje en stuur een foto/kopie aan ons toe, dan betalen we ook de verzendkosten aan je terug.
De kosten die worden gemaakt om het evt. vervangende artikel weer bij jou te krijgen zijn, net als de retourzending, geheel voor rekening van Bodacious Bookings! Je kan ook gebruik maken van een andere vervoerder, maar dan zijn de kosten voor jou.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.